Pracownicy Sekcji Ludów Azji Środkowej:

dr hab. Agata Bareja-Starzyńska

 kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej

dr hab. Jerzy Tulisow

dr Thupten Kunga Chashab

dr Jan Rogala

opiekun studentów

mgr Maria Kozłowska

mgr Magdalena Szpindler

bibliotekarki

 

mgr Byambaa Ragchaa

 

mgr Filip Majkowski