Pracownicy Sekcji Ludów Azji Środkowej:

dr Agata Bareja-Starzyńska

 kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej

prof. dr hab. Stanisław Godziński

dr hab. Jerzy Tulisow

dr Thupten Kunga Chashab

dr Jan Rogala

opiekun studentów

mgr Maria Kozłowska

bibliotekarka

 

mgr Byambaa Ragchaa

 

mgr Filip Majkowski