Sekcja Ludów Azji Środkowej

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

Wydział Orientalistyczny

Uniwersytet Warszawski


Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa


Tel.: (+48) 22 55 20 513

Faks: (+48) 22 826 36 83


e-mail: mong_tyb@uw.edu.pl