Studenci mogą ubiegać się w ramach Funduszu Pomocy Materialnej o następujące stypendia:

- socjalne - szczegółowa infoamcja na temat zasadach przyznawania

- specjalne dla osób niepełnosprawnych

- Rektora UW dla najlepszych studentów

- zapomogi

Szczegółowe informajce znajdują się na stornie Biura Spraw Studenckich UW >>tutaj

 

Studenci mają również prawo do ubiegania się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  szczegółowe informajce na temat zasad przyznawania