Studia drugiego stopnia reazlizowan są na:

- kierunku orientalistyka - mongolistyka i tybetologia, które trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra w zakresie orientalistyki - mongolistyka i tybetologia. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym. Liczba godzin zajęć (punktów ECTS) na studiach licencjackich wynosi 710 godzin (120 punktów ECTS),

- kierunku Oriental Studies - Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies (studia w jezyku angielskim), które trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra w zakresie orientalistyki - mongolistyka i tybetologia. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym. Liczba godzin zajęć (punktów ECTS) na studiach licencjackich wynosi 690 godzin (120 punktów ECTS),