Studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność: mongolistyka i tybetologia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra w zakresie orientalistyki ze specjalnością: mongolistyka i tybetologia. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym. Liczba godzin zajęć (punktów ECTS) na studiach licencjackich wynosi 920 godzin (120 punktów ECTS).