Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność: mongolistyka i tybetologia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie orientalistyki ze specjalnością: mongolistyka i tybetologia. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym. Liczba godzin zajęć (punktów ECTS) na studiach licencjackich wynosi 2348 godzin (180 punktów ECTS).